Hjem
Markedsundersøkelse-vår-2015

Markedsrapport vår 2016

Mye ledig kontorareal og et attraktivt marked for leietaker

Ledigheten innen næringseiendom er samlet sett på 5,3 %. Dette er en økning på 0,1 % fra høst 

2015. Her er hovedtrekkene i Stavanger-regionen:

  • Ledighet på kontorarealer nå 9,2 %
  • Ledigheten er fortsatt størst i eldre kontoreiendommer på Forus 
  • Noe økt ledighet på kombinasjonseiendommer 
  • Betydelig reduksjon i leieprisene på kontoreiendommer 
  • Noe avventende aktivitet på transaksjonssiden hittil i 2016
  • Fremdeles lave ledighetstall innenfor handelseiendommer
 

BESTILL RAPPORT FOR STAVANGER-OMRÅDET HER 

BESTILL RAPPORT FOR BERGENS-OMRÅDET HER 

Markedsundersøkelse-februar-2016

Les markedskommentaren her: Markedskommentar Februar 2016 Markedskommentar Februar 2016